Tài khoản

Ngân hàng BIDV 

Tên chủ tài khoản : Trần Thanh Trường

Số tài khoản : 56110001003904

Chi nhánh Đà Nẵng

Ngân hàng Vietcombank

Tên chủ tài khoản : Trần Thanh Trường

Số tài khoản : 0831000075750

Chi nhánh Nam Định